top of page

Sportovní šerm je úpolový sport.

Nikdy nechyběl na Olympijských hrách.

V současné době se šermuje třemi zbraněmi.

O Sportovním Šermu
Kord

Kord je bodná zbraň. Platný povrch je celé tělo - lze tedy soupeře bodnout například i na špičku nohy. Pravidla jsou ze všech tří zbraní nejjednodušší. Bod získává ten, kdo zasáhne soupeře jako první.

220px-Fencing_epee_valid_surfaces.svg.pn
Fleret

Fleret je také bodná zbraň. Původně se jednalo o lehkou cvičnou zbraň pro kord. Dnes je samostatnou disciplínou. Platí

v ní právo útoku

a soupeře lze platně zasáhnout pouze do trupu. 

220px-Fencing_foil_valid_surfaces_2009.s
Šavle

Šavle je sečná zbraň. Stejně jako kord a fleret je samostatnou disciplínou. Platnou zásahovou plochou je horní část těla

a součástí pravidel je právo útoku. Touto zbraní v našem oddíle nešermujeme.

220px-Fencing_saber_valid_surfaces.svg.p
Právo útoku

Jedná se o pravidlo, které se uplatňuje v šermu fleretem a šavlí. V případě, že zasáhnou soupeři ve stejnou chvíli (na elektrickém snímači se rozsvítí dvě světla), zásah získává ten, kdo zahájil útok jako první. Pokud však druhý šermíř útok vykryje a odbodává, získává bod on. V případě, že svítí obě světla v šermu kordem, získávají bod oba šermíři.

bottom of page