Zprávy z turnajů a další aktuality naleznete na našem facebooku, nejdůležitější informace dáváme

i sem.

Zprávy z turnajů

Aktuality

Státní svátek

V pondělí 28. 10. odpadají z důvodu státního svátku všechny tréninky.

Detaily platby za soustředění

Cena pobytu činí 3.200,- Kč. V ceně není zahrnuta doprava.
• Záloha 1.000 Kč je podmínkou rezervace. S platbou je nutno dodat přihlášku (jinak nelze platbu spárovat)
• Celou částku je třeba uhradit do 31. 6. 2019
• V případě, že potřebujete provést úhradu jinak, např. na více splátek, je samozřejmě možné se dohodnout individuálně. Klidně se nám ozvěte a určitě situaci vyřešíme.
Způsob úhrady:
• převodem z vašeho běžného účtu – jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ve formátu ddmmrr)
• číslo účtu 2201077716/2010
Finanční částku může z určité části uhradit váš zaměstnavatel. Pokud budete potřebovat potvrzení o pobytu dítěte nebo fakturu pro zaměstnavatele, obratem vám ji zašleme. Do tábora nebude přijato dítě, které nemá zaplacený pobyt (pokud nebude předem výslovně dohodnuto jinak)!
Storno poplatky jsou:
• do 16 dnů před začátkem tábora 50 %
• méně jak 15 dnů před začátkem tábora 0 %.
Pravidla pro vrácení/nevrácení zaplacené ceny:
• Pokud je dítě odhlášeno ze zdravotních důvodů, a je to doloženo lékařským potvrzením, vrací se uhrazená částka v plné výši.
• Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt dříve ze zdravotních důvodů, a je to doloženo lékařským potvrzením, vrací se poplatek za stravu za absentované dny v plné výši.
• Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt z jiných důvodů (stesk po rodičích, odjezd na dovolenou s rodiči, sportovní a jiná soustředění atd.) nevrací se žádná finanční náhrada.
• Pokud dítě způsobí škodu na majetku tábora či dopravním prostředku, jsou rodiče povinni škodu uhradit.
• Při hrubém narušení kázně a táborového řádu může být dítě odesláno domů bez náhrady

Jarní bazar šermířského vybavení

Jarní bazar šermířského vybavení

V pondělí 4.3.2019 v době tréninku (15:30 - 19:00) proběhne na Hase (konkrétně v posilovně pod šermírnou) bazar vybavení. 
Doražte využít tuto jedinečnou možnost pořídit vybavení, které stejně budete potřebovat, z druhé ruky za výhodnější cenu. S výběrem vám samozřejmě pomůžeme. Pokud si nevyberete, nebo nebudeme mít pro vás nic vhodného, pomůžeme vám i s výběrem a objednáním vybavení nového. 
Pokud máte i něco na prodej, samozřejmě to přineste a přidáme to mezi nabízené věci :)
Budeme se na vás těšit!